Spotkanie „Ogród Europy”, 13 kwietnia 2016

Affiche

Szkoła Polska została zaproszona na spotkanie
zorganizowane przez stowarzyszenie „Maison de l’Europe 06”.
Jest to okazja to zapoznania się trzech szkół europejskich
(bułgarskiej, holenderskiej i właśnie naszej polskiej)
oraz dzieci ze szkół w Cannes.