Rajd zuchowy w okolicy Sainte Victoire

Spotykamy sie 21 wrzesnia o godzinie 10h na parkingu Roques Hautes w mundurach harcerskich.
Okolice Réserve Naturelle de Sainte-Victoire.
Zabieramy – dobre buty marszowe, piknik, wode, spiewnik, busole (harcerze) i dobre humory!
Uwaga! Wszystko pakujemy do malego plecaczka!