Biuro Stowarzyszenia / Rada Administracyjna

W marcu 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia, podczas którego ustalono nowy skład Rady Administracyjnej Szkoly Polskiej w Nicei:

Katarzyna BOHEME-KLIMKIEWICZ
Aleksandra GALLOPINI
Katarzyna GORNISIEWICZ
Hanna KAMINSKA-KLEIN
Olga KOPERA BALDOVINI
Natalia KOWALCZYK
Kamilla KULIKOWSKI
Marta NOWOSAD
Justyna SAGAN
Natalia SZYMANSKA
Renata TISSIDRE
Dominika TLUCZEK
Justyna RYCHALSKA

Nastepnie członkowie Rady wybrali, następujących członków Biura Zarządu:
Prezes – Katarzyna Boheme-Klimkiewicz (tel.: 06 13 39 10 10)
Vice- prezes – Hanna Kamińska-Klein (tel.: 06 25 26 35 22)
Skarbnik – Aleksandra Gallopini, vice skarbnik: Marta Nowosad
Sekretarz – Justyna Sagan
Dyrektor ds. pedagogicznych – Olga Kopera-Baldovini