Zapisy

Proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do szkoły osobiście lub przesłać go na adres:
Ecole Polonaise de Nice, Szkola Polska
142, Avenue de la Californie
06200 Nice

FORMULARZ zapisu dziecka do szkoly  By zapisać dziecko do szkoły, jeden z rodziców jest proszony o wpis do stowarzyszenia.

Formularz zapisu rodzica do Stowarzyszenia Prosimy o wypełnienie obu formularzy drukowanymi literami.

1wrzesOpłaty:

Opłata wpisowa wynosi: 30 euro/rok.

Opłata za szkołę jest stala i wynosi:
250 euro na rok za jedno dziecko,
– 330 euro na rok – dwoje dzieci,
– 400 euro na rok – troje dzieci.

Kwota ta może być wpłacona jednorazowo lub w dwóch ratach, pobieranych we wrzeniu i lutym. Nieobecność dziecka na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty. Zebrane pieniądze są przeznaczone na: opłatę wynajmowanych dla szkoły sal, zakup pomocy naukowych, wynagrodzenia nauczycieli.

STATUT STOWARZYSZENIA FR

STATUT STOWARZYSZENIA PL

REGULAMIN wewnętrzny Stowarzyszenia i szkoły

Chcielibyśmy także poinformować, ze biuro stowarzyszenia oprócz dotychczasowego adresu mailowego: kontakt@szkola-nicea.org lub adresem: szkola.polska.nicea@gmail.com .

piszemypopolsku