Zapisy

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 18 września 2019 roku o godzinie 14
w Institution Stanislas
25 Avenue Bieckert,
06008 Nice

Proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy
i dostarczyć go do szkoły osobiście lub przesłać go na adres:

Ecole Polonaise de Nice, Szkola Polska
7 rue Alponse de Lamartine

06150    Cannes

FORMULARZ zapisu dziecka do szkoly 
By zapisać dziecko do szkoły, jeden z rodziców jest proszony o wpis do stowarzyszenia.

Formularz zapisu rodzica do Stowarzyszenia
Prosimy o wypełnienie obu formularzy drukowanymi literami.

1wrzesOpłaty:

Opłata wpisowa do stowarzyszenia wynosi: 30 euro/rok.

Opłata za szkołę jest stała i wynosi:
250 euro na rok za jedno dziecko,
– 330 euro na rok – dwoje dzieci,
– 400 euro na rok – troje dzieci.

Kwota ta może być wpłacona jednorazowo lub w dwóch ratach,
pobieranych we wrzeniu i lutym.
Nieobecność dziecka na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty.
Zebrane pieniądze są przeznaczone na:
opłatę wynajmowanych dla szkoły sal, zakup pomocy naukowych,
wynagrodzenia nauczycieli.

Dane konta stowarzyszenia do przelewu:

Pełna nazwa banku:                            Credit Agricole Provence Cote d’Azur
Adres właściciela rachunku:             Szkola Polska 71 bd de Cimiez 06000 Nice
Numer rachunku bankowego:         FR76 1910 6006 4043 6223 6893 675
Kod SWIFT banku:                                AGRIFRPP891

STATUT STOWARZYSZENIA FR

STATUT STOWARZYSZENIA PL

REGULAMIN wewnętrzny Stowarzyszenia i szkoły

Chcielibyśmy także poinformować, ze biuro stowarzyszenia oprócz dotychczasowego adresu mailowego: kontakt@szkola-nicea.org lub adresem: szkola.polska.nicea@gmail.com .

piszemypopolsku