Informacje praktyczne dla nowych uczniów

Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku polskim i są prowadzone przez polskie nauczycielki. Szkoła przyjmuje dzieci od lat trzech.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
● Szkoła działa przy stowarzyszeniu rodziców uczniów.
● Rodzice mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie szkoły.
● Rada Administracyjna oraz wszyscy rodzice
wspomagający stowarzyszenie działają charytatywnie.
● Zaangażowanie rodziców jest potrzebne do funkcjonowania szkoły
(przy organizacji zajęć dodatkowych czy wyjść grupowych).

ŻYCIE SZKOLNE
●Rok szkolny trwa od września do czerwca,
●Zajęcia odbywają się w środy od godziny 14 do 17,
●Szkoła jest zamknięta podczas wakacji szkolnych,
●Podczas zajęć przewidziana jest pól godzinna przerwa na podwieczorek
przyniesiony przez dzieci
●Wszystkie zajęcia odbywają się
w Institution Stanislas, 25 Avenue Bieckert,
06008 Nice
.

ZAPISY
Aby dziecko mogło uczęszczać do szkoły, jeden z rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka proszony jest o zapisanie się do stowarzyszenia
i wpłacenie składki w wysokości 30 euro na rok.

OPŁATA ZA SZKOŁĘ
Opłata za szkołę jest stała i wynosi:
-250 euro na rok za jedno dziecko
-330 euro na rok za dwoje dzieci
-400 euro na rok za troje dzieci

Kwota ta powinna być uregulowana do końca września.
W celu uzgodnienia innych, bardziej dogodnych dla rodziców,
terminów płatności należy się skontaktować ze skarbnikiem.
Nieobecność dziecka na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty.
Pieniądze przeznaczone są na wynajem sal,
zakup pomocy naukowych, wynagrodzenia nauczycieli.

WYPOSAŻENIE UCZNIA
Wszystkie dzieci przynoszą ze sobą przygotowany podwieczorek,
który zjedzą na przerwie.
DZIECI LAT 3-4 ● zmiana ubrań ( zgodnych z sezonem), przybory do kolorowania.
DZIECI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA: ●przybory do pisania.

KORESPONDENCJA Z RODZICAMI ODBYWA SIĘ DROGA MAILOWA.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione,
dlatego prosimy o pozostawienie w domu wszystkich wartościowych przedmiotów,
telefonów komórkowych, zabawek…
Wszystkie rzeczy dziecka powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.

ODPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY
Dziecko odprowadzane powinno być przez jednego z rodziców,
lub osobę do tego upoważnioną miedzy 13:45 i 14, odbierane miedzy 17 i 17:15
Po godzinie 14 dziecko nie może wejść na teren szkoły

Potrzebne dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU  do szkoły

FORMULARZ  zapisów osoby dorosłej do Stowarzyszenia

Ubezpieczenie szkolne/ assurance scolaire: individuelle corporelle i responsabilité civile

STATUT STOWARZYSZENIA FR

STATUT STOWARZYSZENIA PL

REGULAMIN wewnętrzny Stowarzyszenia i szkoły