Czego uczymy?

Dzieci uczęszczające do szkoły uczą się wyłącznie języka polskiego z elementami historii i geografii(trzy godziny). Rozwijamy sprawności komunikowania się w języku polskim takie jak słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. W programie nauczania wykorzystujemy interesujące lektury, fragmenty tekstów, ćwiczenia gramatyczne oraz zabawy i piosenki.

Naszym celem jest stopniowe poszerzanie znajomości języka polskiego, ale przede wszystkim obudzenie zainteresowania kulturą polską, motywacji do nauki języka polskiego oraz przyjemności w zdobywaniu tych umiejętności. Dla naszych dzieci bardzo ważna jest też możliwości poznania i spędzenia czasu z innymi rówieśnikami o podobnej do ich sytuacji rodzinnej (pochodzenie z rodzin mieszanych lub rodzin polskich mieszkających we Francji).

dwujezycznosc