Czego uczymy?

Dzieci uczęszczające do szkoły uczą się wyłącznie języka polskiego
z elementami historii i geografii(trzy godziny).

Rozwijamy sprawności komunikowania się w języku polskim
takie jak słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie.
W programie nauczania wykorzystujemy interesujące lektury,
fragmenty tekstów, ćwiczenia gramatyczne oraz zabawy i piosenki.

Naszym celem jest stopniowe poszerzanie znajomości języka polskiego,
ale przede wszystkim obudzenie zainteresowania kulturą polską,
motywacji do nauki języka polskiego oraz przyjemności w zdobywaniu tych umiejętności.
Dla naszych dzieci bardzo ważna jest też
możliwości poznania i spędzenia czasu z innymi rówieśnikami
o podobnej do ich sytuacji rodzinnej
(pochodzenie z rodzin mieszanych lub rodzin polskich mieszkających we Francji).